Městské koupaliště Nový Jičín-Žilina

Datum: 2016, únor
Autor: M.Urban

Úvod: Výstavba koupaliště v Novém Jičíně - Žilině byla za účasti stavební firmy Ing. R. & H. Blum zahájena na podzim roku 1927. Již 12. července následujícího roku (1928) bylo koupaliště předáno městu do užívání. Pokud vlastníte dobové fotografie z tohoto ojedinělého koupaliště a chtěli byste přispět k zdokumentování této už jen památné vzpomínce, prosíme o zaslání s případnou stručnou informací na adresu : miroslavu@volny.cz

 


Zpracováno z materiálů přispěvatelů a zájemců o tuto historickou, už neexistující památku. Další informace k tomuto tématu na www.novyjicin.webzdarma.cz/koupaliste_konec.html